Osvedčení o pojištění:

CZ


DELUTOJ s.r.o.  -  Firma založená roku 2002, zapsána v OR vedeném
 Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 86061.


                    POPIS OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI:
                            Beschreibung der Geschäftstätingkeit:

                   Silniční motorová nákladní doprava vnitrostátní a mezinárodní
o nějvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně.

Binen Spedition und international Spedition mit höchste

                                               erlaubte gewicht bis 3,5 tonnen.

                    POJIŠTĚNÍ NÁKLADU:
                        Frachtversicherung:

                    Náklad je pojištěn na 1 000 000,- Kč proti poškození a odcizení.
                  V případě škody musí objednavatel doložit pojišťovně hodnotu
poškozeného zboží.

                             Die Ladung ist für 1 Million gegen Beschädigung und Diebstahl versichen.
   Im falle einer Beschädigung soll ein Bestseller güter dem
    Versicherungsanstalt eine Wert Schadhaftegüter belegen.


Úvod  -  O nás  -  Vozový park  -  Expres  -  SuperExpres  -  Objednávkový formulář  -  Kontakt